ISALA

Voorzitter Klachtenonderzoekscommissie

Geplaatst op: 5-2-2020
Vakgebied: Vrijwilligers
Dienstverband: Vrijwilliger
Werk- / denkniveau: WO
Reageren vóór: 26-2-2020


De afdeling / Het specialisme

Voor de Klachtenonderzoekscommissie van Isala zijn wij op zoek naar een jurist als onafhankelijk voorzitter.

Isala vindt het belangrijk dat een zorgvuldige behandeling plaats vindt van de klachten die worden ingediend. De klachtenregeling van Isala zorgt ervoor dat het gesprek wordt gevoerd over de klacht en dat hierbij zo nodig ondersteuning wordt geboden door een klachtenfunctionaris. De klachtenregeling biedt de mogelijkheid om een oordeel te vragen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur laat zich hierbij adviseren door de Klachtenonderzoekscommissie. Tot op heden gebeurt dit ongeveer vijf keer per jaar.

De Klachtenonderzoekscommissie geeft de Raad van Bestuur een onafhankelijk en transparant advies over de ontvankelijkheid en (on)gegrondheid van de klachten. Indien nodig bevat de rapportage aanbevelingen voor de Raad van Bestuur ter onderbouwing van concrete maatregelen ter verbetering.  

De Klachtenonderzoekscommissie van Isala bestaat op dit moment uit 8 leden (inclusief de voorzitter). Tot de leden van de Klachtenonderzoekscommissie behoren: een jurist, artsen, verpleegkundigen, een huisarts en leden die klachten beoordelen vanuit het perspectief van de patiënt. De Klachtenonderzoekscommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die geen lid is van de commissie. De leden van de Klachtenonderzoekscommissie worden benoemd door de Raad van Bestuur voor de duur van vier jaar.De functie

  • Je bent verantwoordelijk voor een adequate keuze van leden uit de Klachtenonderzoekscommissie voor de beoordeling van de klacht. De spreiding over de disciplines is hierbij van belang
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het advies van de Klachtenonderzoekscommissie aan de Raad van Bestuur


Het profiel

  • Je bent als voorzitter van de Klachtenonderzoekscommissie, tevens lid, niet werkzaam voor of bij Isala
  • Je bent jurist en wordt op persoonlijke titel benoemd door de Raad van Bestuur
  • Je beschikt over een afgeronde studie Nederlands Recht, hebt ruime werkervaring als rechter, jurist of advocaat en hebt affiniteit met de zorg


Het aanbod

Wij bieden een uitdagende nevenfunctie in een topklinisch ziekenhuis met een passende onkostenvergoeding.Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ineke Wijk, senior beleidsadviseur Raad van Bestuur, t (06) 836 37 814.Solliciteer direct  Printen