ISALA

16-12-19

‘Het is mooi om collega’s in staat te stellen zich steeds te blijven ontwikkelen.’ Annet is IC neonatologie-verpleegkundige (ICN) én coördinerend verpleegkundige educatie op de intensive care voor pasgeborenen in het Isala Vrouw-kindcentrum. Samen met Miriam is ze verantwoordelijk voor het continu leren op de afdeling en daarmee ook voor de aansturing van de werkbegeleiders.

De afdeling gaat werken met EPA’s (entrustable professional activities: belangrijke bouwstenen voor flexibel opleiden) en om te zorgen dat deze straks aansluiten bij de zorg denken Annet en Miriam hierover mee. ‘Wij leggen de concept-EPA’s voor aan onze werkbegeleiders. Zo kunnen we samen nadenken over wat er straks verandert in het praktijkleren.’

Studenten aan het roer
Annet denkt dat de manier waarop de werkbegeleiders in Zwolle de ICN-studenten ondersteunen bij het leren, heel geschikt is voor het werken met EPA’s. Het middel ‘leerunit’ zou daar wel eens goed bij kunnen passen. Ze legt uit wat de leerunit is: ‘Twee keer in de maand leidt een groep studenten drie dagen lang een unit van 5 à 6 bedden. Studenten uit verschillende fasen van de opleiding zijn dan samen verantwoordelijk voor alles wat er komt kijken bij de zorg voor onze patiëntjes en hun ouders. De hiërarchie op de afdeling verandert in die situatie natuurlijk volledig. Er wordt een ander beroep op de studenten gedaan. Zij leren enorm veel doordat zij nu aan het roer staan. En de werkbegeleiders staan letterlijk met de handen op de rug te coachen. Ik kan me voorstellen dat EPA’s goed passen binnen een leerunit.’

Motivatie
Naast de leerunit zijn de Kenmerkende Beroepssituaties (KBS) nu belangrijke pijlers van het leren op de afdeling. Annet en Miriam zijn benieuwd of die vervangen worden door de EPA’s. Ze denken dat de miniproeven die de studenten nu ter afronding van een KBS moeten doen vergelijkbaar zijn met het behalen van de EPA’s, maar dat zal de toekomst straks uitwijzen. Annet: ‘Ik hoop en verwacht dat de EPA’s praktisch zijn en dat wij, de werkbegeleiders en studenten, ze direct kunnen relateren aan ons werk. Van de werkbegeleiders wordt straks iets nieuws gevraagd. Annet heeft er alle vertrouwen in dat die verandering snel went: ‘Wat al onze werkbegeleiders bindt, is dat ze anderen graag over hun werk vertellen. Die intrinsieke motivatie om studenten te helpen is hun belangrijkste instrument. Een nieuwe manier van begeleiden en toetsen maken ze zich vast snel eigen. In onze themadagen voor werkbegeleiders zullen we daar natuurlijk aandacht aan besteden.’

Teamwerk
Annet werkt al jaren op de IC Neonatologie. Als coördinator educatie zet ze daarvoor haar enthousiasme én steeds nieuwe leermiddelen in. ‘Pas hebben we in mijn achtertuin nog gesleuteld aan de escaperoom waarin onze studenten de omgang met bepaalde apparaten oefenen.’ Ook het verpleegkundige deel van haar werk doet ze graag en met overgave. ‘We staan met elkaar letterlijk aan de wieg van de ontwikkeling van een heel jong kind. Natuurlijk hoop je altijd dat een kind er zo goed mogelijk doorheen rolt. Als team doen we daar alles aan. ‘Met artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, arts-assistenten en niet te vergeten de ouders proberen we zo goed mogelijk voor een kindje te zorgen. Meer en meer betrekken we ouders bij de zorg. En we sluiten de zorg steeds gerichter aan op het kind zelf.’ Ze licht toe: ‘Voor je het weet laat je je leiden door processen, terwijl het kind zelf heel veel aangeeft. We kijken heel goed naar het kind en vragen we ons bijvoorbeeld af of die ene controle nu kan en moet, of dat die nu teveel is. Deze methode heet FINE en heeft een heel positieve ontwikkeling op de neurologische ontwikkeling.’ Afsluitend: ‘Ons specialisme is relatief jong en ontwikkelt zich snel. Daarom is het extra belangrijk dat ook wij als verpleegkundigen ons blijven scholen.’

Ben jij geïnteresseerd in een volgende stap in je carrière en/of jouw mogelijkheden bij Isala? Hou dan het vacatureoverzicht in de gaten, of maak een Jobalert aan. Vind je het leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van onze NICU door de ogen van onze medewerkers? Volg dan: https://www.instagram.com/nicuisala/.