ISALA

Isala Vrouw-kindcentrum (IVKC) is gevestigd in Zwolle en ontstaan door de samenvoeging van de RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) Kindergeneeskunde, Neonatologie, Fertiliteitszorg, Verloskunde en Gynaecologie.

Met ruim 3.700 bevallingen herbergt het IVKC het grootste verloskundige centrum van Nederland. Binnen dit centrum is ook de Obstetrische High Care Unit (OHC) gepositioneerd.

Vanuit het IVKC verzorgen we ook de derde lijns zorg rondom gynaecologische zorgvraag en voor prematuur pasgeborenen.

De afdeling fertiliteit van het IVKC is onderscheidend en behaalt aansprekende resultaten. Omdat we een groot aantal patiënten zien, is er veel expertise opgebouwd op het gebied van onderzoek en nieuwe behandelmethoden. Onze artsen zijn toonaangevend op meerdere gebieden.

Dagelijks zetten onze vele verschillende professionals zich in voor de zorg en het welzijn van onze patiënten, zowel in de behandeling (cure & care) als bij preventie. Ons uitgangspunt hierbij is, dat we steeds warme, patiëntgerichte en patiëntvriendelijke zorg van hoge kwaliteit willen leveren, waarbij we graag net dat stapje verder gaan om aan te kunnen sluiten bij de wensen van onze patiënt. Wij doen dit door de zorg op te bouwen vanuit de patiënt en diens behoeften, en vorm te geven in zorglijnen, waarin we streven naar zorg op maat.

Onze zorg is van een hoog medisch technologisch en verpleegkundig niveau. Over de hele breedte van het vak wordt gebruik gemaakt van ‘state of the art’ diagnostische, therapeutische, logistieke en informatievoorziening instrumenten. En om de zorg continu te verbeteren en verder te brengen bedenken we samen innovaties en doen we nieuw onderzoek. Zo zien we bijvoorbeeld bij gynaecologie mooie ontwikkelingen op het gebied van de bekkenbodem zorg en de behandeling van vleesbomen samen met de afdeling radiologie. Maar ook het project ‘Isala Beslist samen’ van Paul Brand, waarbij we patiënt en professionals gaan trainen om samen beslissingen te nemen over diagnostiek en behandeling is een voorbeeld van het verbeteren van zorg.

Het zorgen doen we samen. Samen met de patiënt maar zeker ook met elkaar. Want alleen samen kunnen we continu topzorg leveren, samenwerken is van essentieel belang. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar daarbij hebben we oog voor elkaar en vangen we elkaar op bij ziekte, bij tegenslag of als we een vervelende ervaring hebben. Daarnaast leren we van elkaar en van de scholingen die we doen om steeds bij te blijven in ons vak. Om de zorg naar de toekomst te garanderen leiden we nieuwe professionals op en delen we kennis met derden.

Isala Vrouw-kindcentrum is aangewezen als één van de drie speerpunten van Isala. Dit betekent dat dit centrum de ruimte krijgt om te ontwikkelen en te innoveren en daarmee een landelijke positie kan innemen in de zorg rondom vrouw en kind. Dit gebeurt op basis van de volgende speerpunten:

  • Excellente, steeds verder verbeterende topreferente- en basis patiëntenzorg; waarbij de patiënt en diens waarden centraal staan (‘value based')
  • Optimale geboortezorg en service rond alle geboortes
  • Optimaal gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten
  • Samenwerken met omliggende ziekenhuizen in een grote regio
  • Leidend zijn in onderzoek en innovatie
  • Streven naar stabiel stijgende productie en adherentie
  • Financieel gezond 

Het IVKC staat onder leiding van de Medical Board, bestaande uit de RVE managers en de medisch voorzitters van de verschillende specialismen die behoren tot het IVKC. De dagelijkse aansturing ligt bij het dagelijks bestuur.

Het IVKC kent inhoudelijk drie zorglijnen: ‘Zwangerschap & Geboortezorg’, ‘Fertiliteit & Gynaecologie' en ‘Zorg voor (chronisch) zieke kinderen’. Hiertoe is het IVKC opgedeeld in drie zorgeenheden: 'Verloskunde', 'Fertiliteit & Gynaecologie' en 'Kindergeneeskunde & Neonatologie'.

Elke zorgeenheid heeft een manager (die leiding geeft aan de operationeel leidinggevenden van de afdelingen binnen de zorgeenheid) en medisch coördinator.

Isala Vrouw-kindcentrum heeft circa 160 (gespecialiseerde) bedden verdeeld over de NICU, de OHC, de verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie, Kindergeneeskunde en Verloskunde.

Daarnaast is er een polikliniek voor Kindergeneeskunde, voor Fertiliteitszorg en voor Verloskunde & Gynaecologie. De afdeling Fertiliteit heeft een eigen behandelafdeling en laboratoria. De diverse afdelingen worden aangestuurd door een operationeel leidinggevende en medisch coördinatoren.

Onze klinische zorg bestaat ongeveer voor 50% uit spoedeisende hulpvragen en voor circa 50% uit electieve, niet-urgente behandelingen en diagnostiek.

Het IVKC kent een nauwe samenwerking met ziekenhuizen in Hardenberg en Deventer. Voor de opleidingen van de specialisten wordt met diverse academische centra samengewerkt. Op de diverse buitenpoli’s worden spreekuren gehouden. Dit alles met als doel de zorg zo dicht mogelijk naar de patiënt te brengen.

Wil jij ons team komen versterken? Bekijk dan het vacature overzicht.

Benieuwd naar het verhaal van Intensive Care Neonatologie verpleegkundige Inge Willems over werken bij het IVKC? Klik hier.

Lees meer over Isala Vrouw-kindcentrum.